Гісторыя пад знакам Пагоні (Відэастаронкі зь гісторыі Беларусі)

Видео - Документальное

1 2 3 4 5 6 7 8
368 x 272, 24 MБ, 7:54
046 Гаштольды
368 x 272, 26 MБ, 8:45
047 Род Радзівілаў у ВКЛ
368 x 272, 26 MБ, 8:53
048 Жыгімонт Аўгуст
368 x 272, 30 MБ, 10:9
049 Мікалай Радзівіл Руды
368 x 272, 30 MБ, 10:8
050 Люблінская унія
368 x 272, 24 MБ, 8:21
051 Сымон Будны
368 x 272, 32 MБ, 10:49
052 Контррэфармацыя ў ВКЛ
368 x 272, 26 MБ, 8:52
053 Бітва на рацэ Ула
368 x 272, 25 MБ, 8:40
054 Першы ўніверсітэт у гісторыі Беларусі
368 x 272, 33 MБ, 11:49
055 Васіль Цяпінскі
368 x 272, 25 MБ, 8:54
056 Варшаўская канфедэрацыя
368 x 272, 28 MБ, 14:53
057 Апошні Валуа
352 x 240, 25 MБ, 10:0
059 Стэфан Баторы
512 x 288, 40 MБ, 10:35
060 Астафей Валовіч
512 x 288, 41 MБ, 10:52
061 Філон Кміта
512 x 288, 21 MБ, 8:37
062 Арыянства
512 x 288, 23 MБ, 9:8
063 Пётр Скарга
512 x 288, 34 MБ, 8:47
064 Мікалай Радзівіл “Сіротка”
512 x 288, 31 MБ, 8:10
065 Унія праваслаўнай і каталіцкай цэркваў
512 x 288, 42 MБ, 11:3
066 Пачатак канстытуцыйнага права Беларусі
512 x 288, 32 MБ, 8:25
067 Леў Сапега
512 x 288, 36 MБ, 9:31
068 Шляхта ў Вялікім княстве Літоўскім
512 x 288, 35 MБ, 9:9
069 Ян Кароль Хадкевіч
512 x 288, 29 MБ, 7:32
070 Мялецій Сматрыцкі

1 2 3 4 5 6 7 8

Flag Counter